5 WEBSITE TỰ HỌC LẬP TRÌNH MÁY TÍNH HAY NHẤT

Với sự phát triển của Internet, ngày nay, bạn hoàn toàn có thể tự học lập trình tại nhà với vô số nguồn kiến thức khổng lồ. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn bắt đầu tự học lập trình tại nhà với 05 website cung cấp hàng ngàn khóa học lập trình máy tính online hấp dẫn. Tự học […]

NHỮNG YẾU TỐ CĂN BẢN CẦN CÓ Ở NGƯỜI HỌC LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

Học lập trình máy tính không hề đơn giản và đòi hỏi nhiều sự cố gắng của người học. Đặc biệt là những yếu tố giúp việc học được tiếp thu nhanh chóng hơn. Dưới đây là những yếu tố căn bản cần có ở người học lập trình máy tính để bạn tham khảo. Đòi hỏi yếu tố logic […]